Scurt rezumat al proiectului

Titlul proiectului:

Diversificarea activității în cadrul firmei SC SAM TEXTILE CONSULTING SRL prin achizitionarea de echipamente noi

Numele beneficiarului

SC SAM TEXTILE CONSULTING SRL

Numele programului

Programul Operațional Regional 2014-2020

Numele Autorității de Management

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației”

Numele Organismului Intermediar

Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru”

Valoarea totala a proiectului:

309,607.13 RON

Valoarea finanțării nerambursabile:

205,979.76 RON

Locația de implementare a proiectului este sediul social al firmei din Mun. Târgu Secuiesc, str. Kanta, nr.26, județul Covasna, Cod 525400, pe o suprafață de 20,5 mp și 25 mp.

Obiectivele specifice ale proiectului

  • Introducerea de 1 produs nou ca urmare a inovării şi diversificării proceselor în cadrul firmei prin achiziționarea: Textil Printer, Sistem de pretratare, Presa termotransfer, Printer Color, Tableta, Masina de cusut cu coloana, Masina de cusut linear pentru materiale fine, Masina de cusut linear pentru materiale groase, Software de brodarie, Masina de subtiat piele
  • Cresterea eficienței energetice prin achiziționarea de instalații care folosesc surse de energie regenerabile
  • Îmbunatațirea calitații mediului înconjurator prin asigurarea cresterii gradului de recuperare si reciclare a deseurilor, realizata printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deseurilor în perioada de implementare al proiectului, si în perioada de durabilitate al proiectului.

Rezultate care contribuie la realizarea obiectivelor specifice sunt următoarele:

  • 1 produs nou întrodus ca urmare a inovarii fluxului tehnologic cu ajutorul echipamentelor moderne achiziționate.
  • Eficiența energetica crescuta la finalizarea implementarii proiectului ca urmare a utilizarii instalațiilor care folosesc surse de energie regenerabile
  • Semnarea unui contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deseurilor în perioada de implementare al proiectului cu valabilitate cel puțin pâna la finalizarea perioadei de durabilitate al proiectului

Întrucât dezvoltarea societății se poate realiza prin creșterea economică, societatea vizează prin prezentul proiect de investiții achiziționarea echipamentelor cu tehnologii moderne care ar permite realizarea unor produse de înaltă calitate. În plus, societatea își propune dezvoltarea durabilă a societății prin diversificarea activității, pentru desfășurarea activității, conform codului CAEN 1512 – Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament.


Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru